VMware Edge Network Intelligence lze používat ke správě celé organizace napříč planetou. Abyste snáze viděli, kde existují problémy s výkonem, můžete vytvořit lokality a skupiny.

VMware Edge Network Intelligence má hierarchickou organizaci Lokalit a Skupin. Jakmile je vytvořena lokalita nebo skupina, VMware Edge Network Intelligence začne vytvářet standardní hodnoty výkonu.

Lokality jsou typicky používány pro zeměpisně oddělené části vašich organizací, jako jsou kanceláře poboček nebo kampusy. V rámci VMware Edge Network Intelligence můžete přiřazovat role zabezpečení, které uživatelům omezí přístup na konkrétní lokality. Výstrahy ve VMware Edge Network Intelligence jsou také generovány na bázi jednotlivých lokalit a uživatelé si mohou nastavit oznámení dle jednotlivých lokalit.

Skupiny jsou používány k definování oblasti uvnitř lokality, typicky budov a podlaží, ale nejste omezeni pouze na tyto skupiny, můžete vytvořit skupinu pro oblast uvnitř budovy, jako je jídelna, přednáškový sál nebo velký prostor pro schůzky. Můžete také vytvořit skupinu pro venkovní uživatele.

Skupiny jsou definovány jako kolekce přístupových bodů nebo jako hierarchická skupina skupin. V následující tabulce jsou popsány typy skupin ve VMware Edge Network Intelligence.

Typ

Nadřazené

Povinná pole

Účel

Lokalita

Žádné/obecné

Adresa

Geografické lokality

Přednastavené

Lokalita

Žádné

Pochází z ovladače WLAN

Vlastní

Lokalita

Seznam AP / Skupina AP

Volné seskupování přístupových bodů

Budova

Lokalita

Adresa

Vymezit budovu

Podlaží

Budova

Číslo podlaží, seznam/skupina AP.

Definované podlaží může mít přidružený plán podlaží.