VMware Edge Network Intelligence generuje incidenty na základě strojového učení a analýzy vašeho prostředí. Systémové incidenty jsou generovány pro každou definovanou lokalitu a pro celou organizaci. Těmto incidentům je přiřazena závažnost a zobrazí se na stránce systémových incidentů. Můžete také vytvořit výstrahy pro incidenty na základě priority a lokality, pro kterou byl incident vygenerován. informace o přihlášení k odběru výstrah naleznete v části výstrahy.

Přejděte na stránku Systémové výstrahy z menu incidentu:

Obrázek 1.

Stránku incidentu můžete vymezit na konkrétní lokalitu tak, že změníte lokalitu z horní navigace.

Obrázek 2.

Incidenty můžete filtrovat podle závažnosti a typu incidentu. Incidenty bez priority jsou zobrazeny s „-“, což znamená, že nebyla nastavena žádná priorita.

Ve výchozím nastavení je zobrazení incidentů vymezeno na posledních 24 hodin, pro změnu data použijte volič data v pravém horním rohu. Detaily incidentu jsou uloženy maximálně po dobu 14 dní – toto není možné nakonfigurovat.

Obrázek 3.

Incidenty s indikátorem byly vygenerovány kvůli odchylce ve výkonu standardní hodnoty.

Obrázek 4. Příklad incidentu RADIUS založeného na odchylce