Přejděte do části Sklad > UPS (Inventory > UPS) a zobrazte seznam všech zařízení UPS, která jste do VMware Edge Network Intelligence přidali ručně za účelem shromáždění dat z vaší sítě.

Stránka se seznamem UPS zobrazuje popis, adresu IPv4, model, stav a stav baterie zařízení UPS. Dále zobrazuje datum a čas, kdy bylo zařízení UPS naposledy spatřeno v síti, a crawler přiřazený zařízení UPS.

Kliknutím na řádek zařízení UPS zobrazíte jeho podrobnosti.