Přidání integrace FreeRADIUS do VMware Edge Network Intelligence umožňuje prohlížet specifické zprávy autentizace RADIUS související se síťovou autentizací zařízení. Bez této integrace zprávy RADIUS nejsou dekódovány a mohou hlásit pouze úspěch nebo neúspěch požadavku na autentizaci. Tato integrace je dosažena přidáním crawleru jako cíle protokolování syslog.

Minimální podporovaný Radius: 3.0.15

Můžete spustit radiusd -v pro kontrolu verze vašeho freeradius.

Krok 1:

Upravte konfigurační soubor RADIUS „radiusd.conf“, jak je znázorněno zde:

#logdir replace "/var/log/freeradius" by "syslog"
${localstatedir}/log/radius

Under log settings:
#destination - replace "files" by "syslog"
destination = syslog

#default is daemonsys
log_facility = daemon
stripped_names = no

#Log authentication requests to the log file.
auth = yes

#Audit password if it's rejected.
auth_badpass = no

#Audit password if it's correct.
auth_goodpass = no 

Add the format for msg_goodpass and msg_badpass as follows:
For Aruba:
 
msg_goodpass = "CallingStationId=%{Calling-Station-Id}, CalledStationId=%{Called-Station-Id}, ESSID=%{Essid-Name}, APName=%{AP-Name}, Subject=%{TLS-Client-Cert-Subject}"

msg_badpass = "CallingStationId=%{Calling-Station-Id}, CalledStationId=%{Called-Station-Id}, ESSID=%{Essid-Name}, APName=%{AP-Name}, Subject=%{TLS-Client-Cert-Subject}" 

For Cisco:
msg_goodpass = "CallingStationId=%{Calling-Station-Id}, CalledStationId=%{Called-Station-Id}"

msg_badpass = "CallingStationId=%{Calling-Station-Id}, CalledStationId=%{Called-Station-Id}" 

Note - We support the following formats for CalledStationId - 
MAC address of the Access Point 
AP Name with ESSID separated by a colon, AP-name:ESSID

Krok 2: Restartujte FreeRADIUS

If you're running Debian Linux or Ubuntu Linux:
/etc/init.d/freeradius restart

If you're running Red Hat Enterprise Linux service:
radiusd restart

If you're running FreeBSD operating system:
/etc/rc.d/radiusd restart

Krok 3: Upravdte soubor /etc/rsyslog.conf a přidejte následující

#Enable UDP module
$ModLoad imudp
$UDPServerRun 514
#FreeRADIUS log
daemon.* @<crawler_ip> 

Krok 4: Restartujte Rsyslog

If you're running Debian Linux or Ubuntu Linux:
/etc/init.d/rsyslog restart

If you're running Red Hat Enterprise Linux:
service rsyslog restart

If you're running FreeBSD operating system:
/etc/rc.d/syslogd restart