Přidání integrace RADIUS do VMware Edge Network Intelligence umožňuje prohlížet specifické zprávy autentizace RADIUS související se síťovou autentizací zařízení. Bez této integrace zprávy RADIUS nejsou dekódovány a mohou hlásit pouze úspěch nebo neúspěch požadavku na autentizaci.

Integrace RADIUS je prováděna vytvořením profilů syslog a přidáním crawleru jako cíle syslog. Jakmile přidáte crawler jako cíl syslog, crawler automaticky detekuje informační kanál syslog a stav plnění se zobrazí.

Poté se zobrazí konkrétní autentizační zprávy syslog pro úspěch a selhání na stránkách detailů klienta v časové ose událostí, v incidentech RADIUS a ve stavu systému a nápravách, jako konkrétní příčiny selhání.