VMware Edge Network Intelligence vytváří incidenty na základě strojového učení a statistické analýzy chování klienta a infrastruktury ve vaší síti.