ENI sleduje detaily o detailech serveru DHCP, DNS a RADIUS, včetně časů transakcí a rychlostí odezvy. Máte možnost porovnávat výkon těchto serverů vůči sobě navzájem.

Jednou z unikátních vlastností ENI je, že systém sleduje rychlosti odezvy kritických síťových služeb. Umístěné v sekci skladu v sekci serverů uvidíte všechny servery DHCP, DNS a RADIUS, které ENI zjistila v síti. Toto zahrnuje servery DNS, které nebyly zpracovány vaším systémem DHCP.
Obrázek 1. Server DHCP, DNS a RADIUS
Kliknutím do jedné ze služeb můžete zobrazit celkový výkon, ale také můžete porovnávat jednotlivé doby odezvy serveru, a to tak, že vytvoříte vlastní sadu.
Obrázek 2. Detaily DNS