Detaily o incidentech vygenerovaných ve VMware Edge Network Intelligence můžete zobrazit tak, že přejdete na stránku systémového incidentu a kliknete na incident, nebo kliknutím na incident v e-mailu s výstrahou.

V závislosti na typu incidentu vám VMware Edge Network Intelligence ukáže, proč byl incident vygenerován, a umožní vám zobrazit, kteří klienti byli tímto incidentem ovlivněni. U analytických incidentů se zobrazí standardní hodnota metriky a odchylka od standardní hodnoty. Zobrazí se vám také hlavní příčiny zjištěné modulem strojového učení. U každého incidentu může být zjištěno několik hlavních příčin. VMware Edge Network Intelligence také seskupí zařízení, kterých se incident týká, podle nejpravděpodobnější hlavní příčiny.

V tomto analytickém incidentu se zobrazí normální standardní hodnoty a odchylka nebo změna od standardní hodnoty, která tento incident vyvolala.

Také se vám zobrazuje seznam nejběžnějších sdílených vlastností ovlivněných klientů. Toto vám může pomoci při určování systémových problémů s infrastrukturou nebo napříč specifickými typy klientů nebo operačními systémy klientů.

Potenciální hlavní příčiny jsou uvedeny společně s doporučenými nápravami nebo dalšími kroky.

Můžete také získat seznam konkrétních ovlivněných klientů a přejít do jednotlivých klientů za účelem zobrazení konkrétních detailů.

Obrázek 1.