Přejděte do části Sklad > Přenosy DHCP (Inventory > DHCP Relays) a zobrazte seznam přenosů DHCP, které byly dynamicky identifikovány ve vaší síti.

Kliknutím na IP adresu přenosu DHCP zobrazíte jeho podrobnosti. Zobrazené grafy zahrnují informace o skóre protokolu DHCP, průměrné době nabídky a neúspěšných zjištění protokolu DHCP a potvrzených žádostech. Zahrnuje také seznam klientů v přenosu protokolu DHCP.

Obrázek 1. Podrobnosti přenosu DHCP