Klientská aplikace VMware Edge Network Intelligence integruje do platformy ENI kompletní metriky výkonu klienta a statistiky od ovladače Wi-Fi přes využití procesoru a stav baterie až po SNR klienta. Klientská aplikace VMware Edge Network Intelligence posílá data klientů přímo do modulu analýzy ENI na straně serveru a koreluje data se všemi ostatními daty infrastruktury v rámci systému. To pomáhá IT technikům s informacemi o skutečném chování klienta, dále mají přístup k analyzovaným a korelovaným klientským datům z různých síťových služeb, aplikací a také datům WAN pro proaktivní přístup při vzdálené diagnostice problémů koncových uživatelů.

K datům klientské aplikace získáte přístup v modulu analýzy ENI na straně serveru následujícím postupem:

Požadavky

Ujistěte se, že jste zaregistrovali klientskou aplikaci. Viz téma Registrace klientské aplikace.

Procedura

 1. Na portálu pro analýzu přejděte do nabídky SKLAD (INVENTORY) > Klienti (Clients).
  VMware Edge Network Intelligence – Portál pro analýzu (VMware Edge Network Intelligence- Analytics portal)
 2. Pomocí vyhledávacího pole KLÍČOVÉ SLOVO (KEYWORD) vyhledejte zaregistrované klienty podle adresy MAC, IP adresy, uživatelského jména, názvu hostitele atd.
 3. K datům klientské aplikace získáte přístup kliknutím na zvoleného klienta.
  VMware Edge Network Intelligence – Přístup k datům klientské aplikace (VMware Edge Network Intelligence - Access client app data)
 4. V části KLIENTSKÁ APLIKACE (CLIENT APP) najdete data zařízení, jako je název hostitele klienta, verze OS, verze ovladače, využití paměti, využití procesoru, typ baterie, stav baterie atd., které jsou shromažďovány z klientské aplikace.
 5. V části INCIDENTY (INCIDENTS) můžete kliknout na karty VPN KLIENTSKÉ APLIKACE (CLIENT APP VPN), SÍŤ WI-FI KLIENTSKÉ APLIKACE (CLIENT APP WIFI)INTERNET KLIENTSKÉ APLIKACE (CLIENT APP INTERNET) k identifikaci problémů klienta, které byly sledovány a hlášeny aplikací klienta. Podrobnosti hlavní příčiny, nejběžnější atributy a data výskytu incidentů poskytují IT podpoře informace o okamžitém stavu a procesu klientských zařízení, aby podpora mohla rychle zjistit, o jaký se jedná problém, a následně najít řešení na straně klienta.
 6. Kliknutím na možnost ZKONTROLOVAT DŮKAZY (VIEW EVIDENCE) se zobrazí příslušné grafy klientských aplikací na základě indikátorů výkonu (INFORMACE O SYSTÉMU (SYSTEM-INFO), STAV SÍTĚ WI-FI (WIFI-STATUS)STAV SÍTĚ (NETWORK-STATUS)) aktivovaných v automaticky otevíraném okně Upravit konfiguraci (Edit Configuration). Všechna data a metriky shromažďované klientskou aplikací jsou vizuálně reprezentovány jako grafy pro snadné pochopení. Grafy klientských aplikací jsou k dispozici pro následující data shromažďovaná klientskou aplikací:
  • Data sítě – hodnocení výkonu, RTT PINGU, ZTRÁTA BALÍČKU PING, DOBY ODEZVY HTTP

  • Data sítě Wi-Fi – SNR SÍTĚ WI-FI, ŠUM SÍTĚ WI-FI, RYCHLOST TX SÍTĚ WI-FI

  • Systémová data – VYUŽITÍ PROCESORU, VYUŽITÍ PAMĚTI

 7. Na kartě APLIKACE (APPLICATIONS) můžete najít další grafy klientských aplikací pro specifické testy funkčnosti klientů, které byly spuštěny v klientské aplikaci. Tyto grafy pomáhají porovnávat údaje, které reportuje klient a infrastruktura.
 8. Kliknutím na možnost VLASTNÍ SADA (CUSTOM SET) > VYTVOŘIT VLASTNÍ SADU (CREATE CUSTOM SET) si můžete vytvořit vlastní sadu grafů.
  VMware Edge Network Intelligence – Vytvoření vlastní sady grafů (VMware Edge Network Intelligence - Creating custom set of charts)
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte název vlastní sady grafů, kterou chcete vytvořit.
  2. Zvolte indikátory výkonu, abyste vytvořili grafy metrik, a klikněte na možnost Uložit vlastní sadu (Save Custom Set).
  3. Chcete-li upravit indikátory výkonu v grafu vlastní sady, klikněte na ikonu Upravit (Edit).

   Následující vzorový snímek obrazovky zobrazuje vzorové grafy vlastní sady vytvořené pro korelaci výkonu podnikové a klientské sítě Wi-Fi. Grafy vlastní sady pomáhají rychle porovnávat uživatelské zkušenosti vzdálených uživatelů a místních uživatelů používajících stejné ovladače Wi-Fi.

   Vzorový snímek obrazovky zobrazuje vzorové grafy vlastní sady vytvořené pro korelaci výkonu firemní a klientské sítě Wi-Fi.

  Alternativně můžete také prohlížet a přistupovat k registrovaným zařízením klientských aplikací v modulu analýzy ENI na straně serveru následujícím postupem:

  1. Přihlaste se do aplikace SD-WAN Orchestrator jako podnikový uživatel.

  2. Klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI).

  3. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).

   Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

  4. Klikněte na možnost Analýza větví (Branch Analytics).

   Na nové kartě se otevře portál analýzy VMware Edge Network Intelligence.

  5. Na portálu analýzy přejděte do nabídky Můj účet (My Account) > Nastavení správce (Admin Settings) > Klientská aplikace (Client App).

  6. Na stránce Klientská aplikace (Client App) se zobrazí všechny zaregistrované skupiny klientských aplikací. Zvolte skupinu klientských aplikací a klikněte na příslušný Odkaz s adresou Mac (Mac Address link) a získejte přístup k datům klientské aplikace.