Chcete-li zaregistrovat klientskou aplikaci, vytvořte registrační kód následujícím postupem.

Požadavky

Ujistěte se, že jste dokončili instalaci klientské aplikace. Viz téma Instalace klientské aplikace.

Procedura

 1. Přihlaste se k aplikaci VMware SD-WAN Orchestrator jako podnikový uživatel.
 2. Klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI).
 3. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).

  Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

 4. Klikněte na možnost Analýza větví (Branch Analytics).

  Na nové kartě se otevře portál analýzy VMware Edge Network Intelligence.

 5. Na portálu pro analýzu přejděte do části Můj účet (My Account) > Nastavení správce (Admin Settings) > Klientská aplikace (Client App).

  Zobrazí se stránka Klientská aplikace (Client App)Výchozí (Default) skupinou klientské aplikace. Klientská aplikace používá koncept skupiny klientských aplikací. Každá skupina klientských aplikací má svůj vlastní registrační kód a sadu vlastních testů funkčnosti. Pomocí registračního kódu výchozí skupiny klientských aplikací můžete zaregistrovat svou klientskou aplikaci nebo vytvořit novou skupinu klientských aplikací.

  VMware Edge Network Intelligence – Registrace klientské aplikace (VMware Edge Network Intelligence - Register Client Application)
 6. Pokud jste ještě nenainstalovali klientskou aplikaci, klikněte na možnost STÁHNOUT (DOWNLOAD) a stáhněte a nainstalujte klientskou aplikaci.
 7. Pro vytvoření nové skupiny klientských aplikací klikněte na možnost Nová skupina klientské aplikace (New Client App Group). Na stránce Klientská aplikace (Client App) je vytvořena nová skupina aplikací klienta.
 8. Rozbalte nově vytvořenou skupinu klientských aplikací a zkopírujte registrační kód pro registraci klientské aplikace.
 9. Na registrační obrazovce Klientská aplikace Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Client App) zadejte registrační kód a klikněte na možnost Registrovat (Register).

  Jakmile je klientská aplikace úspěšně zaregistrována, zobrazí se obrazovka Klientská aplikace VMware Edge Network Intelligence (VMware Edge Network Intelligence Client App).

  VMware Edge Network Intelligence – Registrace klientské aplikace (VMware Edge Network Intelligence - Register Client Application)
 10. Chcete-li zrušit registraci skupiny klientských aplikací, přejděte do části Nastavení (Settings) > Obecné (General) a klikněte na možnost ZRUŠIT REGISTRACI (UNREGISTER) v části Podrobnosti o podnikovém účtu (Company Account Details).
  VMware Edge Network Intelligence – Zrušení registrace klientské aplikace (VMware Edge Network Intelligence - Unregister Client Application)

Jak pokračovat dále