Na stránku detailů pro klienta se můžete dostat více způsoby, včetně vyhledávání dle názvu hostitele, uživatelského jména, IP adresy a adresy Mac. Stránka detailů klienta obsahuje incidenty připojení, výkonnosti aplikace a úrovně klienta.

Obrázek 1. Detaily klienta

Vrchní karta obsahuje informace o klientském zařízení, v závislosti na identifikačních údajích muže být více informací ve vrchní kartě. V tomto případě jsou k dispozici informace o portu bezdrátového a drátového přepínače, ke kterému bylo zařízení připojeno. Můžeme také vidět informace o ISP pro klienty, kteří se připojují dálkově.

Obrázek 2. Vrchní karta s detaily klienta

Kliknutím na jeden z těchto prvků se zobrazí další informace. Například v detailech těchto klientů se nachází (2) vedle SSID. Znamená to, že je k dispozici více než jedno SSID, ke kterému se klient připojil, a je zahrnuto datum, kdy jej ENI naposledy zaznamenal.

Obrázek 3. Více hodnot

Další sekce je sekce incidentů na stránce detailů klienta. Pokud ENI rozpozná problém s výkonem klienta, je uveden v sekci incidentu. Detaily zahrnují všechny případy, kdy měl klient problém, všechny hlavní příčiny, které ENI určilo. Kliknutím na tlačítko Zobrazit důkazy (View Evidence) přejdete přímo na nezpracovaná data, která ENI použilo k identifikaci problému.

Obrázek 4. Incidenty klienta

Sekce grafů zobrazuje SUROVÉ detaily o klientu a umožňuje vám přiblížit si detaily na úrovni 1 minuty spadající kamkoli do posledních 2 týdnů. Pro přiblížení klikněte a potáhněte myší. Můžete také vypnout elementy kliknutím na malou tečku v legendě.

Obrázek 5.

Na pravé straně detailů klienta je časová osa událostí. Časová osa události zobrazuje všechny události připojení a autentizace pro klienta, včetně asociace/deasociace Wi-Fi, autentizace RADIUS, požadavků DHCP, webových spojení a událostí dalších aplikací. Časovou osu můžete filtrovat na specifické události, jako je například asociace přístupového bodu, aby vám mohla být zobrazena historie asociací klienta.

Obrázek 6.