Zde jsou popsány kroky instalace klientské aplikace VMware Edge Network Intelligence.

Požadavky

Podporovaná platforma: Windows 10, macOS X

Procedura

  1. Stáhněte si klientskou aplikaci z následujících adres URL:
  2. Nainstalujte klientskou aplikaci na své zařízení přijetím licenční smlouvy s koncovým uživatelem a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Výsledek

Po úspěšné instalaci klientské aplikace se zobrazí následující obrazovka s výzvou k registraci klientské aplikace.

VMware Edge Network Intelligence – Instalace klientské aplikace (VMware Edge Network Intelligence - Installing the Client Application)

Jak pokračovat dále

Zaregistrujte klientskou aplikaci. Postup vytvoření registračního kódu naleznete v tématu Registrace klientské aplikace.