Aruba Instant nevyžaduje externí ovladač mobility k regulaci a správě sítě Wi-Fi. Jeden přístupový bod instance (IAP) v každé síti převezme roli virtuálního ovladače (VC). Koordinuje, ukládá a distribuuje všechna nastavení potřebná k poskytování centralizované funkčnosti pro regulaci a správu sítě Wi-Fi. Virtuální ovladač (VC) je jediným místem pro konfiguraci a správu firmwaru. Po nakonfigurování VC nastaví a spravuje tunel VPN do ovladače mobility v datovém centru.

Pokud budete chtít nastavit virtuální ovladač Aruba Instant, proveďte následující kroky:
 1. Přihlaste se do portálu virtuálního ovladače Aruba Instant a přejděte do záložky Systém (System).
 2. Přidejte protokol SNMP do clusteru instance, pokud již není k dispozici.
 3. Nakonfigurujte IP adresu pro crawler VMware Edge Network Intelligence (ENI) jako jednoho z příjemců depeší protokolu SNMP.
 4. Přihlaste se do portálu VMware Edge Network Intelligence a přejděte do části Nastavení (Settings) > Informační kanály (Feeds) > Ovladače (Controllers).
 5. Klikněte na tlačítko + Přidat ovladač (+ Add Controller).
 6. V části Nová konfigurace ovladače (New Controller Config) nakonfigurujte následující:
  • Z rozevírací nabídky Výrobce (Manufacturer) vyberte možnost Aruba Instant (Aruba Instant).
  • Zadejte název ovladače, IP adresu a další pole včetně konfigurací rozhraní příkazového řádku a SNMP (verze SNMP, řetězec komunity, uživatelské jméno a heslo).
  • Klikněte na tlačítko Uložit (Save).
Jakmile jste přidali ovladač a ovladač začal posílat depeše SNMP. Crawler po obdržení depeše z ovladače zahájí získávání SNMP a kolekce CLI z ovladače. Musíte vidět, že stav plnění se zaplní během několika minut od přidání ovladače.