Webhooky umožňují zasílání dat do jiných aplikací v reakci na určité události využívající dotazovací protokol HTTP POST. Kdykoli dojde k nějaké události, zdroj odešle požadavek HTTP do cílové aplikace, kterou jste pro webhook nakonfigurovali.

VMware Edge Network Intelligence podporuje webhooky a umožňuje administrátorům:
 • Vybírat incidenty na základě kritérií shody.
 • Odesílat vybrané incidenty a související informace do konfigurovaného příjemce webhooku hostovaného systémem třetí strany.

Přijetím oznámení mohou systémy třetích stran buď podávat zprávy, nebo spouštět automatizované pracovní postupy, nebo automaticky informovat koncové uživatele v reálném čase.

Procedura

 1. V navigačním panelu klikněte na možnost Můj účet (My Account) > Nastavení správce (Admin Settings).
 2. V okně Nastavení správce (Admin Settings) klikněte na možnost Externí integrace (External Integration) a poté na kartu Webhook (Webhook).
 3. Na stránce Webhook (Webhook) klikněte na možnost Add Webhook Configuration (Přidat konfiguraci webhooku).
  Zadejte následující parametry:
  Možnost Popis
  Název (Name) Zadejte název webhoku.
  Adresa URL webhooku Zadejte platnou adresu URL využívající protokol HTTPS. Ta slouží jako cílová aplikace pro webhooky.
  Kód odpovědi Ke každému příjemci webhooku zadejte očekávaný stavový kód odpovědi HTTP.
  Autorizační kód (Auth Code) Určete kód autentizace pro každého nakonfigurovaného příjemce webhooku, který se použije k výpočtu HMAC pro každý požadavek webhooku odeslaný odpovídajícímu příjemci. U většiny přijímačů webhooků je HMAC integrován do záhlaví HTTP X-Webhook-Signature spolu s parametrem verze, který identifikuje podpisový algoritmus a časové razítko.
  Klikněte na možnost Přidat výstrahu (Add Alert) a nakonfigurujte incidenty, které mají odesílat informace příjemci webhooku.
  Typ výstrahy Popis Šablona JSON Odeslat výstrahy pro
  Výskyt incidentu Přepněte posuvný prvek do polohy Zapnuto (ON) a aktivujte výskyt incidentů.

  VMware Edge Network Intelligence doručuje výstrahy každému příjemci webhooku formou datové části JSON, která je součástí těla odchozího požadavku HTTP POST.

  Šablona JSON se skládá z následujících parametrů:
  • ID
  • Popis
  • Priorita
  • Počet dotčených zařízení
  • Hlavní příčiny výstrahy
  • Doporučené další kroky
  • Časový interval
  • Odkaz na incident
  Následuje vzorová šablona datové části JSON:
  {
     "id": "p-1131935905",
     "description": "DHCP protocol/latency issues affected clients",
     "priority": "2",
     "affected": "237 out of 2358 devices affected (10.1%)",
     "rootcauses": "Server is not reachable or Server is not configured",
     "nextsteps": "Please check if DHCP server is reachable from clients VLAN",
     "timeInterval": "07:15 - 08:15 on 7/19 PDT"
     "incidentLink": "https://company.bogus/campus/ui/analysis#/incidents/SERVERS.dnsServerQoE_5minRunAvg?fr=1642_164300&incident-id=p1234"
  }
  Zvolte parametry, jako je priorita nebo události, pro které mají být výstrahy odeslány.
  Výpadky crawleru Přepněte posuvný prvek do polohy Zapnuto (ON) a identifikujte crawler, který má problémy s výpadkem.
  Šablona JSON se skládá z následujících parametrů:
  • ID
  • Název
  • IP adresy
  • Situace
  Následuje vzorová šablona datové části JSON:
  {
    id: "623e00b144fe5ed7959f44bd", 
    name: "Crawler-9",
    ips: ["192.0.2.0"], 
    issue: "Lost WAN/SPAN connectivity"
  }
  Klikněte na odkaz + Přidat crawler (+ Add Crawler) a přidejte crawlery, pro které mají být odeslány výstrahy.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit (Save). Na kartě Webhook (Webhook) se zobrazí vytvořené webhooky.

Výsledek

Při každém vyvolání incidentu se na cílovou adresu URL zašle výstražná zpráva doplněná o příslušné informace.

Na kartě Webhook (Webhook) můžete kliknutím na existující webhooky zobrazit nakonfigurované podrobnosti, stav posledního oznámení a historii oznámení incidentů.