VMware Edge Network Intelligence nepřetržitě monitoruje síť a hlásí různé incidenty probíhající v síti. Řídicí panel VMware Edge Network Intelligence poskytuje podrobné informace o incidentech, jako je čas, kdy k incidentu došlo, hlavní příčina incidentu, doporučená akce pro incident atd. Pokud ve svém prostředí používáte vícero systémů správy nebo operačních systémů, můžete systémy integrovat a vytvořit automatické pracovní postupy.

Následující externí služby můžete integrovat s VMware Edge Network Intelligence.