Lokalita ve VMware Edge Network Intelligence je geografické umístění s crawlerem a skupinami, které jsou k němu přivázané. Používá se k izolaci incidentů a výstrah na této lokalitě, které se liší od ostatních umístěních. Lokality obvykle mohou mít jiné ISP, server DNS, ovladač WLAN. Příkladem mohou být: jiný kampus, kanceláře pobočky, maloobchodní umístění. Lokalita obvykle není budova v kampusu. Lokalita může být rozsáhlým veřejným dějištěm v kampusu, jako je stadion nebo aréna. Při vymezování VMware Edge Network Intelligence na určitou lokalitu bude provoz z této lokality izolován a analyzován jako jednotka. Umožňuje také podrobnější řízení při přihlašování k odběru výstrah podle lokality.

Procedura

  1. Přejděte do nastavení správce a klikněte na odkaz Lokality (Sites) – nové instance nebudou mít definovánu žádnou lokalitu.
  2. Zvolte menu akcí a vyberte Přidat lokalitu (Add Site).
  3. Vyplňte název stránky (Name), adresu (Address) a volitelně také Crawlery (Crawlers), Ovladače (Controllers) nebo Podsítě (Subnets).

Výsledek

Obrázek 1. Přidání lokality