Lokalita v VMware Edge Network Intelligence je geografické umístění s crawlerem a skupinami, které jsou k němu přivázané. Používá se k izolaci incidentů a výstrah na této lokalitě, které se liší od ostatních umístěních. Lokality obvykle mohou mít jiné ISP, server DNS, ovladač WLAN. Příkladem jsou různé kampusy, kancelářské pobočky, maloobchodní umístění apod. Lokalita obvykle není budova v kampusu. Lokalita může být rozsáhlým veřejným dějištěm v kampusu, jako je stadion nebo aréna. Při vymezování rozsahu VMware Edge Network Intelligence na určitou lokalitu bude provoz z této lokality izolován a analyzován jako jednotka. Umožňuje také podrobnější řízení při přihlašování k odběru výstrah podle lokality.

Procedura

  1. Přejděte do nastavení správce a klikněte na odkaz Lokality (Sites) – nové instance nebudou mít definovánu žádnou lokalitu.
  2. Zvolte menu akcí a vyberte Přidat lokalitu (Add Site).
  3. Vyplňte název stránky (Name), adresu (Address) a volitelně také Crawlery (Crawlers), Ovladače (Controllers) nebo Podsítě (Subnets).

Výsledek

Obrázek 1. Přidání lokality