Přidání integrace Clearpass Aruba do VMware Edge Network Intelligence umožňuje prohlížet specifické zprávy autentizace RADIUS související se síťovou autentizací zařízení. Bez této integrace zprávy RADIUS nejsou dekódovány a mohou hlásit pouze úspěch nebo neúspěch požadavku na autentizaci. Tato integrace je prováděna za použití cíle protokolování syslog na serveru Clearpass.

Integrace s Aruba Clearpass je prováděna pomocí šablony profilu syslog, kterou budete importovat do své konfigurace Clearpass. Než budete pokračovat v integraci, budete muset stáhnout šablonu.

Krok 1: Stáhněte xml šablonu.

Krok 2: Přihlaste se do serveru Clearpass a přejděte na exportní filtr syslog: Administrace (Administration) >> Externí servery (External Servers) >> Exportní filtry syslog (Syslog Export Filters).

Krok 3: Vyberte možnost IMPORTOVAT (IMPORT) z pravého horního rohu a vyberte XML šablonu, kterou jste stáhli v prvním kroku: „NyansaCPPMSyslogExpoData.xml“ a klikněte na možnost Importovat (Import).

Obrázek 1.
Integrace Aruba HPE Clearpass

Krok 4: Přejděte na stránku cílů syslog: Administrace (Administration ) > Externí servery (External Servers) > Cíle syslog (Syslog Targets) a vyberte cíl s adresou hostitele change.me a změňte adresu hostitele na IP adresu crawleru, který obdrží syslog (může to být jakýkoli crawler), a klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Obrázek 2.
Integrace Aruba HPE Clearpass – Cíle syslogu (Aruba HPE Clearpass Integration - Syslog Targets)

Krok 5: Za pár minut se zobrazí indikátor informačního kanálu syslog v crawleru, který jste odkázali na cíl syslog.