Přejděte do nabídky Sklad > Skupiny IoT (Inventory > IoT Groups) a zobrazte seznam skupin zařízení IoT, které jsou dynamicky identifikovány v nástroji VMware Edge Network Intelligence pomocí zařízení VMware SD-WAN Edge nebo crawlerů.

Seznam skupin IoT můžete filtrovat pomocí klíčových slov, kritických skupin IoT, skupin IoT se společnými slabými místy zabezpečení a vystaveními (CVE), kategorií, VLAN, SSID a skupinami IoT s problematickými zařízeními.

Kliknutím na název skupiny IoT zobrazíte její podrobnosti. Stránka s podrobnostmi skupiny IoT zobrazuje grafické údaje chování a srovnávacích testů skupiny IoT.