Pokud chcete monitorovat cloudové služby na obrazovce Edge (Edges), přejděte do nabídky Monitorování > Edge (Monitor > Edges). Na obrazovce najdete počet tunelů v provozu a počet tunelů mimo provoz.

cloud-security-services-monitor-edges