Služby pro zabezpečení cloudu můžete monitorovat na dvou místech: z navigačního panelu na obrazovce Edge (Monitorování > Edge (Monitor > Edges)) a na obrazovce Síťové služby (Network Services) (Monitorování > Síťové služby (Monitor > Network Services)). Další informace naleznete v následujících částech.