V této části najdete přehled služeb pro zabezpečení cloudu.

V současnosti se připojení z Edge ve větvi ke cloudové službě nebo lokalitě Non VMware SD-WAN Site vytváří za použití SD-WAN Gateway. V rámci tohoto modelu agreguje SD-WAN Gateway tok dat z několika Edge ve větvi a bezpečně data předává do lokality Non VMware SD-WAN Site.

Podle potřeby můžete také Edge ve větvi nakonfigurovat a vytvořit tunelové propojení přímo s PoP cloudové služby. Tato možnost má následující výhody:

  • Můžete odlehčit šířce pásma přesměrováním nepodnikového toku do internetu.
  • Přesměrováním internetového toku dat do služby pro zabezpečení cloudu zajistíte, že lokality ve větvi budou chráněny před škodlivými daty.
  • Zjednodušená konfigurace.

Tento dokument popisuje způsob, jak definovat a nakonfigurovat instanci služby pro zabezpečení cloudu, stejně jako jak vytvořit bezpečné tunelové spojení Edge přímo se službou pro zabezpečení cloudu. Konfigurace se dělí na tři části: