Služba pro zabezpečení cloudu představuje nabízenou službu hostovanou v cloudu (jako je brána firewall, filtrování adres URL apod.), která chrání podnikové větve a/nebo datová centra. Následující části popisují způsoby, jak definovat a nakonfigurovat instanci služby pro zabezpečení cloudu, stejně jako jak vytvořit bezpečné tunelové spojení Edge přímo se službou pro zabezpečení cloudu.