Pokud chcete monitorovat služby zabezpečení cloudu na obrazovce Síťové služby (Network Services), přejděte do nabídky Monitorování > Síťové služby > Stav tunelu pro zabezpečení cloudu (Monitor > Network Services > Cloud Security Tunnel State).

cloud-security-services-network-services-monitoring

Sloupec Stav Edge v oblasti Stav tunelu pro zabezpečení cloudu informuje o počtu Edge, které jsou připojeny nebo odpojeny.

Sloupec Stav

Ve sloupci Stav (Status) najdete celkový stav připojení konkrétní služby pro zabezpečení cloudu. Pokud jsou všechny Edge připojené, ikona bude mít zelenou barvu. Pokud jsou některé Edge připojené a některé odpojené, ikona bude mít žlutou barvu. Pokud jsou všechny Edge odpojené, ikona bude mít barvu červenou.

Události

K zobrazení událostí služby pro zabezpečení cloudu klikněte na tlačítko Události (Events) v oblasti Lokality služby pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service Sites).

cloud-security-services-events-monitor