Po nové instalaci má SD-WAN Orchestrator tyto předem definované profily: internetový profil, profil VPN a stejně jako verze 3.0 profily založené na segmentech.

Poznámka: S funkcí segmentace, která byla zavedena ve verzi 3.0, mohou mít Edge, na kterých běží software starší než verze 3.0, konfiguraci založenou na síti nebo konfiguraci založenou na segmentech. ** z důvodu tohoto přechodu je nutné migrovat/převést profil založený na síti na profil založený na segmentu.

Při vytváření nového profilu se obvykle provádějí následující kroky:

 1. Vytvoření profilu
 2. Konfigurace zařízení
  1. Výběr sítě
  2. Přiřazení autentizace/DNS
  3. Konfigurace nastavení rozhraní
 3. Povolení cloudové VPN
 4. Konfigurace podnikových zásad
 5. Konfigurace brány firewall
 6. Kontrola přehledu profilu

Vytvoření nového profilu:

 1. Přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles) a klikněte na tlačítko Nový Profil (New Profile). config-profiles-new-profile
 2. V dialogovém okně Nový profil (New Profile) zadejte do příslušných textových polí název profilu (Profile Name) a popis (Description).
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Stránka s kartou Přehled profilu (Profile Overview) se obnoví. Další informace naleznete níže v oblasti Přehled Profilu (Profile Overview) > Obrazovky (Screen).

configure-profile-vpn-overview