Profily představují sadu konfigurací vytvořenou pro sítě a síťové služby. Umožňují také vytvořit konfiguraci podnikových zásad a pravidel brány firewall.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SD-WAN Orchestrator. Nebudete moci vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.

Profily jsou rozděleny na čtyři karty: Přehled profilu (Profile Overview), Zařízení (Device), Podnikové zásady (Business Policy)Firewall.