Podnikoví administrátoři mohou také profil ručně přiřadit k Edge.

Jedním z případů, kdy je nutné tuto funkci využít, je nastavení profilů fázování Edge. V takovém případě se Edge standardně aktivuje dle profilu fázování prostřednictvím nabízené aktivace. Podnikoví administrátoři musí ručně přiřadit konečný produkční profil k Edge. Pokyny pro ruční přiřazení profilů najdete v části Zřízení Edge v tématu Přiřazení profilu (změna profilu).

config-profiles-edge-staging-profile