SD-WAN Orchestrator poskytuje různé typy licencí pro zařízení Edge. Uživatelé partnera mohou spravovat a přiřazovat licence svým podnikovým zákazníkům.

Pouze operátoři mají možnost aktivovat licence pro zařízení Edge a přidělovat licence uživatelům partnera. Pokud vám nikdo licence pro zařízení Edge neaktivoval, obraťte se na svého operátora.

Licence zařízení Edge jsou k dispozici s následujícími komponenty:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma 10 M, 30 M, 50 M, 100 M, 200 M, 500 M, 1 G, 2 G, 5 G, 10 G
Edice Standard, Enterprise, Premium
Oblast Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří
Doba platnosti 12 měsíců, 36 měsíců, 60 měsíců

Operátor může přiřadit rozdílné typy licencí pro zařízení Edge z 270 existujících typů licencí, které jsou k dispozici v různých kombinacích.

Informace o správě licencí zařízení Edge pro zákazníky najdete v části Správa licencí nástroje Edge pro zákazníky.

Informace o zobrazení a vygenerování zprávy o dostupných typech licencí najdete v části Vygenerování zprávy licencí nástroje Edge.