Uživatel partnera může spravovat licence pro zařízení Edge a přiřazovat je zákazníkům.

Správa licencí nástroje Edge pro zákazníka:

Procedura

 1. V portálu partnera klikněte na možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 2. Klikněte na odkaz na název zákazníka a přejděte na podnikový portál.
 3. V podnikovém portálu klikněte na tlačítko Administrace (Administration) > Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
 4. Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge License).
 5. V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) zvolte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, edice a oblasti.

  Poznámka: Při vybírání licencí můžete vybrat jednu z následujících možností:
  • Vyberte pouze standardní edice.
  • Vyberte podnikovou či prémiovou licenci nebo obojí. Standardní edici nelze kombinovat s jinými edicemi.
 6. Klikněte na tlačítko OK.

Výsledek

Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

Kliknutím na tlačítko Hlášení (Report) vygenerujete hlášení o licencích s přidruženými zařízeními Edge ve formátu MS Excel.

Jak pokračovat dále

K zařízení Edge můžete podle potřeby přiřadit licenci:
 • V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 • Pokud budete chtít přiřadit licenci ke každému zařízení Edge, klikněte na odkaz na Edge a na stránce Přehled Edge (Edge Overview) vyberte vhodnou licenci. Stejně tak můžete vybrat zařízení Edge a licenci přiřadit kliknutím na tlačítko Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License).
 • Pokud budete chtít přiřadit licence k více zařízením Edge, vyberte tato zařízení, klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Přiřadit licenci nástroje Edge (Assign Edge License) a vyberte vhodnou licenci.