Tato část popisuje způsob iniciace aktivace Edge.

Jakmile je konfigurace Edge uložena, je jí přiřazen aktivační klíč. Aktivaci Edge zahájíte kliknutím na odkaz Zaslat aktivační e-mail (Send Activation Email) na kartě Přehled Edge (Edge Overview).

configure-edge-vpn-send-activation-email

Zobrazí se dialogové okno Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) s doporučeným e-mailem, který bude odeslán kontaktu pro danou lokalitu. Kontakt pro danou lokalitu obdrží jednoduché pokyny pro připojení a aktivaci hardwaru Edge. Do e-mailu doplňte další pokyny pro připojení specifických sítí LAN a WAN k Edge.
Poznámka: Pokud bylo pro verzi 3.4 nakonfigurováno zařízení Edge 510 LTE, bude aktivační e-mail obsahovat mobilní nastavení (např. PIN kód k SIM kartě, síť, APN, uživatelské jméno).

configure-edge-vpn-send-activation-email-dialog

Poznámka: Pokud konfigurujete zařízení Edge 510 LTE, můžete spustit diagnostický test „Informace o modemu LTE (LTE Modem Information)“ pro účely řešení potíží. Diagnostický test Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) načte diagnostické informace, jako je síla signálu, informace o připojení atd. Informace o tom, jak spustit diagnostický test, naleznete v tématu s názvem Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).