Přepsání konfigurace lze provést u některých nastavení, která byla přiřazena k Edge. Ve většině případů je třeba přepsání nejprve aktivovat a až poté lze provádět změny.

Přepsání lze provést pro rozhraní, systém DNS a autentizaci. Pravidla přepsání lze navíc přidat do existujících podnikových zásad a pravidel brány firewall. Pravidla přepsání mají přednost před všemi ostatními definovanými pravidly podnikových zásad nebo brány firewall.

Poznámka: Přepsání Edge umožňuje specifické úpravy zobrazených nastavení Edge a přeruší další automatické aktualizace z konfiguračního profilu. Přepsání můžete jednoduše kdykoli deaktivovat a vrátit se k automatickým aktualizacím.

V níže uvedených částech jsou popsány oblasti na obrazovce Konfigurovat (Configure) > Edge > Zařízení (Device).

Některé oblasti pracují se segmenty.

Konfigurace podporující segmenty:

 • Nastavení autentizace
 • Nastavení DNS
 • Nastavení Netflow
 • Nastavení Syslog
 • Nastavení statické trasy
 • Sondy ICMP
 • Odpovídače ICMP
 • Nastavení VRRP
 • Cloudová VPN
 • Oblasti protokolu OSPF
 • Nastavení protokolu BGP
 • Nastavení multicastu
 • Služba pro zabezpečení cloudu

Běžné konfigurace:

 • Vysoká dostupnost
 • VLAN
 • Nastavení zařízení
 • Nastavení sítě WAN
 • Vícezdrojové QoS
 • Nastavení SNMP
 • Servery NTP
 • Režim viditelnosti
Poznámka: Informace o protokolech OSPF a BGP naleznete v tématu Konfigurace dynamického směrování pomocí protokolu OSPF nebo BGP.