V této části jsou popsány kroky umožňující odstranění Non VMware SD-WAN Site odpovídající virtuálnímu hubu Azure, čímž se po odstranění zajistí konzistentní stav zavádění virtuální sítě WAN v prostředí SD-WAN Orchestrator i Azure.

Procedura

  1. Odstraňte připojení Azure VPN přidružená k lokalitám VPN určeným k odstranění.
  2. Pomocí rozhraní Azure API odstraňte lokality Azure VPN zřízené jménem Non VMware SD-WAN Site SD-WAN Gateways zvolené pro daný virtuální hub.
    Poznámka: Odstranění lokality Azure VPN nebude úspěšné, pokud připojení VPN přidružená k lokalitám VPN určeným k odstranění nebyla odebrána.