SD-WAN Orchestrator můžete nakonfigurovat pro integraci virtuální sítě Azure WAN a SD-WAN Gateway s cílem povolit připojení větve k Azure VPN.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je funkce virtuální síť Azure WAN vypnutá. Pokud budete chtít tuto funkci povolit, nastavte systémovou vlastnost session.options.enableAzureVirtualWAN na hodnotu true.

Před zahájením konfigurace aplikace SD-WAN Orchestrator pro Azure Virtual WAN – automatizaci SD-WAN Gateway se ujistěte, že jste dokončili všechny kroky popsané v částech Předpokládaná konfigurace AzureKonfigurace virtuální sítě Azure WAN pro připojení větve k Azure VPN.

Podrobné pokyny pro různé postupy, které je během integrace virtuální sítě Azure WAN a SD-WAN Gateway třeba provést na straně SD-WAN Orchestrator, najdete zde: