Můžete zobrazit nakonfigurované cíle jiné než SD-WAN spolu s bránami VPN, podsítěmi lokalit a dalšími podrobnostmi konfigurace.

Zobrazení nakonfigurovaných cílů jiných než SD-WAN:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na možnost Síťové služby (Network Services). Zobrazí se karta Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway).

Výsledek

Karta Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) zobrazuje podrobnosti o již nakonfigurovaných cílech jiných než SD-WAN. Informace o konfiguraci cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány naleznete v tématu Konfigurace Non VMware SD-WAN Site.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: název cíle jiného než SD-WAN, veřejná IP adresa, stav cíle jiného než SD-WAN, stav tunelu, počet profilů a Edge, které používají cíle jiné než SD-WAN, a datum a čas posledního kontaktu.

Přehled můžete také seřadit kliknutím na záhlaví každého sloupce. K filtrování podrobností podle konkrétního názvu, adresy IP nebo stavu můžete použít ikonu filtru zobrazenou vedle záhlaví.

Kliknutím na cíl jiný než SD-WAN zobrazíte ve spodním panelu následující podrobnosti:

  • Obecné (General) – Zobrazuje název, typ, IP adresu a nastavení tunelu primárních a sekundárních bran VPN, detaily lokality a podrobnosti o podsíti lokality.
  • Konfigurace protokolu IKE/IPSec (IKE/IPsec Configuration) – Kliknutím na kartu zobrazíte ukázkovou šablonu konfigurace pro primární a sekundární brány VPN. Šablonu můžete zkopírovat a upravit nastavení podle svých požadavků.
  • Události (Events) – Kliknutím na kartu zobrazíte události související s vybraným cílem jiným než SD-WAN. Kliknutím na šipku zobrazenou v prvním sloupci zobrazíte další podrobnosti o události.