Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných síťových službách pro podnik.

Zobrazení podrobností o síťových službách:
  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na možnost Síťové služby (Network Services).

Můžete zobrazit podrobnosti konfigurace následujících síťových služeb: