V okně Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) můžete upravit globální předvolby směrování, vysílat akce a upravovat priority cílů, do kterých má být provoz směrován.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control).
 2. Na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) klikněte na tlačítko Upravit (Edit) a zobrazí se okno Úprava globálních konfigurací (Edit Global Configs).
  routing-ospf-edit-global-configs
 3. Můžete aktualizovat následující nastavení:
  1. V oblasti Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) můžete šipkami NAHORU (UP)DOLŮ (DOWN) změnit prioritu.
  2. V oblasti Příznaky globálních odpovědí (Global Advertise Flags) vyberte příslušná zaškrtávací políčka pro úpravu akcí vysílání pro trasy.
  3. Kliknutím na tlačítko Aktualizace (Update) změny uložíte.

Výsledek

Aktualizovaná nastavení se zobrazí na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control).