Tato část popisuje globální předvolby směrování.

routing-ospf-overlay-flow-control-segments

Předvolby předávání dat (Data Forwarding Preferences)

Oblast Předvolby předávání dat (Data Forwarding Preferences) je místo, kde stanovujete priority cílů, do kterých mají být směrována data. Chcete-li změnit prioritu, klikněte na tlačítko Upravit (Edit) (viz obrázek výše) v dolní části oblasti Globální předvolby směrování (Global Routing Preferences). Otevře se dialogové okno Úprava globálních konfigurací (Edit Global Configs).

routing-ospf-edit-global-configs

  • Parametr Vysílat interní (Advertise Internal) odkazuje na trasy IBGP.
  • Parametr Vysílat externí (Advertise External) odkazuje na trasy EBGP.
  • Parametr Vysílat trasy odchozího připojení (Advertise Uplink routes) odkazuje na trasy s příznakem odchozího připojení (Uplink (U)).