Obrazovka Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) zobrazuje souhrn všech tras v síti.

Je možné zobrazit a upravit globální předvolby směrování a vysílat akce pro zařízení Edge, huby a brány partnera.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control).

Na stránce Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) naleznete následující údaje:

Možnost Popis
Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) Zobrazí priority cílů, do kterých má být směrován provoz.
Příznaky globálních odpovědí (Global Advertise Flags) Zobrazuje akce vysílání statických, připojených, interních, externích a odchozích tras.
 • Upravit (Edit) – klikněte pro aktualizaci priorit a akcí vysílání. Viz téma Konfigurace globálních předvoleb směrování.
 • Obnovit trasy (Refresh Routes) – tato možnost je k dispozici, pouze pokud operátor aktivuje funkci Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation). Ve výchozím nastavení se systém Orchestrator aktivně zapojuje do zjišťování dynamických tras. Zařízení Edge a brány se spoléhají na to, že systém Orchestrator vypočítá úvodní předvolby trasy a vrátí je zařízení Edge a bráně. Funkce Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) umožňuje distribuovat výpočet nákladů trasy na zařízení Edge a brány.

  Další informace o Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation) naleznete v oddílu Konfigurace výpočtu distribuovaných nákladů (Configure Distributed Cost Calculation)Příručce pro správu VMware SD-WAN dostupné na adrese: https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

  Poznámka: Pokud chcete aktivovat funkci Výpočet distribuovaných nákladů (Distributed Cost Calculation), kontaktujte svého partnera podpory. Pokud vás podporuje přímo společnost VMware, kontaktujte tým podpory.

  Pokud kliknete na tlačítko Aktualizovat trasy (Refresh Routes), tato možnost donutí zařízení Edge a brány znovu vypočítat vytížení zjištěných tras a výsledky odeslat do systému Orchestrator. Změny v řízení toku překrytí jsou také uplatněny okamžitě u nových i existujících zjištěných tras.

  Po obnovení tras má podnik zákazníka následující vliv na síť:

  • Všechny místní dynamické trasy jsou obnoveny a preference a akce inzerování těchto tras jsou aktualizovány. Tyto aktualizované informace jsou oznámeny bráně, systému Orchestrator a nakonec i podniku. Důsledkem je aktualizace v tabulce tras, díky které dochází ke krátkému dopadu na provoz všech lokalit.
  • Jakýkoliv existující tok využívající tyto trasy může být ovlivněn v důsledku změny v položkách trasování.
  Poznámka: Doporučujeme použít možnost Obnovit trasy (Refresh Routes) v okně údržby, aby se minimalizoval dopad na podnik zákazníka.

Spodní panel okna Řízení toku překrytí (Overlay Flow Control) zobrazí podsítě. Můžete určit priority preferovaných cílů pro podsítě a připnout nebo odepnout předvolby zjištěné trasy. Další informace naleznete v tématu Konfigurace podsítí.