Poté, co nakonfigurujete Non VMware SD-WAN Site typu Virtuální hub Microsoft Azure v SD-WAN Orchestrator, budete muset přiřadit Non VMware SD-WAN Site k požadovanému profilu, aby došlo k vytvoření tunelového propojení mezi SD-WAN Gateways a virtuálním hubem Microsoft Azure.

Chcete-li přiřadit Non VMware SD-WAN Site k profilu, proveďte následující kroky:

Procedura

  1. V navigačním panelu SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profil (Profile).
    Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
  2. Zvolte profil, ke kterému chcete přiřadit svou Non VMware SD-WAN Site typu Virtuální hub Microsoft Azure, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
    Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
  3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
  4. V nabídce Větev do cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway) zaškrtněte pole Aktivovat (Enable).
  5. Z rozevírací nabídky vyberte svou Non VMware SD-WAN Site typu Virtuální hub Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub) pro navázání připojení VPN mezi větví a Non VMware SD-WAN Site Microsoft Azure.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Mezi větví a Microsoft Azure je vytvořeno tunelové propojení Non VMware SD-WAN Site. Další informace naleznete v tématu Konfigurace tunelového propojení mezi větví a cíli jinými než SD-WAN prostřednictvím brány.