V této části najdete popis konfigurace lokality Non VMware SD-WAN Site typu Virtuální hub Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub) v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Popis konfigurace lokality Non VMware SD-WAN Site typu Virtuální hub Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub) v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Požadavky

Procedura

 1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  Otevře se obrazovka Služby (Services).
 2. V oblasti Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) klikněte na tlačítko Nový (New).
  Zobrazí se dialogové okno Nové cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
 3. Do textového pole Název (Name) zadejte název lokality Non VMware SD-WAN Site.
 4. Z rozevírací nabídky Typ (Type) zvolte možnost Virtuální hub Microsoft Azure (Microsoft Azure Virtual Hub).
 5. Z rozevírací nabídky Odběr (Subscription) vyberte požadovaný odběr.
  Aplikace načte všechny dostupné virtuální sítě WAN dynamicky z platformy Azure.
 6. Z rozevírací nabídky Virtuální síť WAN (Virtual WAN) vyberte virtuální síť WAN.
  Aplikace automaticky předvyplní skupinu zdrojů, ke které je virtuální síť WAN přidružena.
 7. Z rozevírací nabídky Virtuální hub (Virtual Hub) vyberte virtuální hub.
  Aplikace automaticky předvyplní oblast Azure dle hubu.
 8. Označením pole Aktivovat tunel(y) (Enable Tunnel(s)) povolíte branám VMware VPN zahájit připojení VPN k cílovému virtuálnímu hubu ihned, jakmile bude zajištěna potřebná lokalita.
  Poznámka: Brány VMware VPN zahájí vyjednávání IKE až po nakonfigurování lokality Non VMware SD-WAN Site alespoň u jednoho z profilů.
  Poznámka:

  Pro Non VMware SD-WAN Site Microsoft Azure je jako výchozí hodnota ID místní autentizace použita veřejná IP adresa rozhraní SD-WAN Gateway.

 9. Klikněte na tlačítko Další (Next).
  Aplikace SD-WAN Orchestrator automaticky iniciuje zavedení, zajistí lokality Azure VPN a stáhne konfiguraci lokalit VPN pro nově konfigurované lokality a konfiguraci uloží do databáze konfigurace lokality Non VMware SD-WAN Site aplikace SD-WAN Orchestrator.

Výsledek

Jakmile jsou zřízeny lokality Azure VPN na straně aplikace SD-WAN Orchestrator, můžete lokality VPN (primární a záložní) zobrazit v portálu Azure z nabídky Virtuální sít WAN (Virtual WAN) > Architektura virtuální sítě WAN (Virtual WAN architecture) > Lokality VPN (VPN sites).

Jak pokračovat dále

 • Přiřaďte Non VMware SD-WAN Site typu Microsoft Azure k profilu, abyste vytvořili tunelové propojení mezi větví a virtuálním hubem Azure. Další informace naleznete v tématu Přiřaďte Non VMware SD-WAN Site k profilu..
 • Trasy SD-WAN musíte do sítě Azure přidat ručně. Další informace naleznete v tématu Upravit lokalitu VPN.