Kontakt pro lokalitu provede kroky popsané v e-mailu s postupem pro aktivaci Edge.

Obecně platí, že kontakt pro lokalitu provádí následující kroky:

  1. Připojí zařízení Edge ke zdroji napájení a připojí všechny internetové kabely nebo USB modemy.
  2. Vyhledá a s použitím hesla vcsecret se připojí k síti Wi-Fi, která vypadá jako velocloud- následovaná dalšími třemi písmeny/čísly (například velocloud-01c).
  3. Kliknutím na hypertextový odkaz v e-mailu aktivuje Edge.
Poznámka: Je třeba použít SSID sítě Wi-Fi ze zařízení Edge. Výchozí Wi-Fi je vc-wifi. Aktivační e-mail k zařízení Edge obsahuje pokyny pro použití jednoho nebo více připojení k rozhraní Wi-Fi.

E-mail pro aktivaci Edge může obsahovat specifické pokyny pro připojení kabelů WAN a USB modemů, připojení zařízení k síti LAN a připojení dalších síťových zařízení k Edge. Podrobný postup naleznete v následujících částech:

Aktivace zařízení Edge pomocí zařízení iOS a ethernetového kabelu

Aktivace zařízení Edge pomocí zařízení Android a ethernetového kabelu

Během aktivace Edge se otevře obrazovka se stavem aktivace.

Zařízení Edge stáhne konfiguraci a software z aplikace SD-WAN Orchestrator. Zařízení Edge se poté úspěšně aktivuje a bude připraveno k použití. Po aktivaci bude zařízení Edge „použitelné“ pro potřeby směrování toku dat v síti. Kromě toho se zpřístupní další rozšířené funkce, jako je možnost monitorování, testování a řešení potíží.