Níže uvedený postup popisuje e-mailovou aktivaci zařízení Edge (aktivaci typu pull) pomocí zařízení Android a ethernetového kabelu.

Požadavky

Komponenty požadované pro tento postup jsou:
 • Android telefon s přístupem na e-mail
 • Ethernetový adaptér vhodný pro příslušný telefon
Poznámka: Příkladem je Edge 610 a chytrý telefon Samsung Galaxy S10+. Můžete používat i jiné modely telefonu Edge a Android.

Procedura

 1. Dokončete konfiguraci zařízení Edge v softwaru nástroje Orchestrator. Více detailů naleznete v Konfigurace zařízení Edge.
 2. Přejděte na kartu Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges) > Karta Přehled Edge (Edge Overview tab), poté klikněte na tlačítko Odeslat aktivační e-mail (Send Activation Email).
 3. Zadejte e-mailovou adresu osoby aktivující zařízení Edge a poté klikněte na možnost Odeslat (Send).
 4. Zapněte zařízení Edge a poté ho připojte k dostupnému připojení k internetu pomocí ethernetového kabelu.
  Poznámka: Prostudujte si Příručky aktivace zařízení Edge (Edge Activation Guides) a prohlédněte si podrobnosti o modelu, který instalujete, abyste určili správný port.
 5. Připojte k telefonu ethernetový adaptér a poté připojte port sítě LAN zařízení Edge k ethernetovému adaptéru.
  Poznámka: Zařízení Edge je standardně nastaveno, aby IP adresu získávalo přes server DHCP poskytovatele připojení (ISP) na síti WAN (odchozí připojení). Zařízení Edge také přiřadí adresu protokolu DHCP telefonu připojenému k portu sítě LAN. Když je připojení k síti WAN plně funkční, kontrolka LED ve tvaru loga cloudu na přední straně zařízení Edge bude svítit zeleně.
 6. Otevřete aktivační e-mail ze svého telefonu a poté klikněte na aktivační odkaz zobrazený v dolní části obrazovky pro aktivaci zařízení Edge. Následuje příklad snímku obrazovky.
 7. Průběh aktivace můžete sledovat na obrazovce telefonu. Po dokončení se zobrazí zpráva Aktivace byla úspěšná (Activation successful).

Výsledek

Vaše zařízení Edge je nyní aktivováno.