V této metodě se SD-WAN Edge aktivuje bez toho, aniž by správce kanceláře musel kliknout na odkaz pro aktivaci.

Následuje přehled některých scénářů, kdy je nutné aktivovat SD-WAN Edge metodou bezzásahového zajišťování:

  • Poskytovatel služby outsourcuje fyzickou instalaci zařízení v pracovišti (ve většině případů pouze za účelem připojení kabelů a napájení). Osoba, která zařízení instaluje, nemusí být ani zaměstnancem koncového zákazníka, ani poskytovatelem služeb.
  • Pokud osoba na vzdáleném pracovišti není schopna připojit notebook/tablet/telefon k SD-WAN Edge a nemůže tak použít e-mail nebo kliknout na kód aktivace / adresu URL.
    Poznámka: Aby aktivace typu push pro bezzásahové zajišťování fungovala, použijte software nástroje Orchestrator verze 4.3.0 nebo novější.

Potřebujete-li detaily o způsobu aktivace zařízení Edge pomocí bezzásahového zajišťování, kontaktujte VMware zákaznickou podporu.