Při použití metody nabízené aktivace se SD-WAN Edge aktivuje bez toho, aniž by administrátor musel kliknout na odkaz pro aktivaci.

Mezi situace, kdy je zapotřebí použít nabízenou aktivaci, patří tyto:

  • Poskytovatel služby outsourcuje fyzickou instalaci zařízení v pracovišti (ve většině případů pouze za účelem připojení kabelů a napájení). Osoba, která zařízení instaluje, nemusí být ani zaměstnancem koncového zákazníka, ani poskytovatelem služeb.
  • Pokud osoba na vzdáleném pracovišti není schopna připojit notebook/tablet/telefon k SD-WAN Edge a nemůže tak použít e-mail nebo kliknout na kód aktivace / adresu URL.