Řešení VMware podporuje použití dvou metod bezobslužného zavádění a aktivace SD-WAN Edge: nabízená aktivace a vyžádaná aktivace.

 Aktivita Vyžádaná aktivace (aktivace podnikovým administrátorem) Nabízená aktivace (aktivace centrálním NOC)
Bez potřeby fyzické přítomnosti IT checkmark checkmark
Bez potřeby předběžného fázování checkmark checkmark
Bez bezpečnostního rizika v případě ztráty pole checkmark checkmark
Bez potřeby profilu linku mezi lokalitami checkmark checkmark
Není vyžadováno sledování zařízení checkmark  
Vyžaduje odeslání e-mailu podnikovému administrátorovi checkmark  
Vyžaduje znalost zařízení na pracovišti checkmark checkmark