V této části jsou popsány požadavky pro zajištění vysoké dostupnosti (HA), které je třeba zajistit ještě před konfigurací SD-WAN Edge v pohotovostním režimu.

  • Obě SD-WAN Edges musí být stejného modelu.
  • Na SD-WAN Orchestrator by měl být zřízen pouze jeden SD-WAN Edge.
  • SD-WAN Edge v pohotovostním režimu nesmí mít žádnou definovanou konfiguraci.

  • Zajistěte, abyste pro rozhraní správy nepoužívali 169.254.2.x.