V této části je popsán postup aktivace vysoké dostupnosti SD-WAN Edge.