Můžete zobrazit podrobnosti o Edge a o sousedních zařízeních PIM, které jsou dostupné ve skupinách multicastu.

Zobrazení sousedních zařízení PIM:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na možnost Směrování (Routing) > Sousední zařízení PIM (PIM Neighbors).

Výsledek

Na kartě Sousední zařízení PIM (PIM Neighbors) se zobrazují Edge, které jsou k dispozici ve skupině multicastu.

Vyberte Edge pro zobrazení sousedních zařízení PIM připojených k Edge. Sekce Sousední zařízení PIM (PIM Neighbors) zobrazuje následující podrobnosti: Segment skupiny multicastu (Segment of the multicast group), Název Edge (Edge name), Podrobnosti rozhraní (Interface details), IP adresa sousedního zařízení (IP address of the neighbor), Datum vytvoření a poslední aktualizace s časem (Created and last updated date with time).