Můžete zobrazit podrobnosti o službách směrování nakonfigurovaných pro podnik.

Zobrazení podrobností o nakonfigurovaných službách směrování:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na tlačítko Směrování (Routing).

Zobrazení podrobností o nakonfigurovaných službách směrování: