Poté, co nakonfigurujete Non VMware SD-WAN Site přes Edge v SD-WAN Orchestrator, budete muset přiřadit Non VMware SD-WAN Site k požadovanému profilu, aby došlo k vytvoření tunelového propojení mezi SD-WAN GatewaysNon VMware SD-WAN Site.

Chcete-li vytvořit VPN spojení mezi větví a  Non VMware SD-WAN Site nakonfigurované přes Edge, proveďte následující kroky.

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete nakonfigurovat cloudovou VPN, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
 3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
 4. Chcete-li vytvořit VPN přímé spojení z SD-WAN Edge do Non VMware SD-WAN Site (brána VPN poskytovatele cloudu, jako je Azure, AWS), zaškrtněte pole Aktivovat (Enable) v nabídce Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge (Branch to Non SD-WAN Destinations via Edge).
 5. Chcete-li navázat připojení VPN, z rozevírací nabídky nakonfigurovaných služeb vyberte možnost Non VMware SD-WAN Site. Klikněte na tlačítko + (plus) a přidejte další Non VMware SD-WAN Sites.
  Poznámka: Lze povolit pouze jednu službu Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge(Non SD-WAN Destinations via Edge) v maximálně jednom segmentu. Dva segmenty nemohou mít spuštěnu stejnou službu Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge).
  Další informace o konfiguraci síťové služby Non VMware SD-WAN Site přes Edge naleznete v tématu Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge.
 6. Chcete-li zakázat konkrétní službu, zrušte zaškrtnutí příslušného pole Aktivovat službu (Enable Service).
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Poznámka: Před přiřazením Non VMware SD-WAN Site k profilu se ujistěte, že administrátor podnikového datového centra již nakonfiguroval bránu podnikového datového centra a že bylo aktivováno tunelové propojení VPN datového centra.