VMware umožňuje podnikovým uživatelům definovat a konfigurovat instanci Non VMware SD-WAN Site a vytvořit bezpečné tunelové propojení IPsec přímo z SD-WAN Edge do Non VMware SD-WAN Site.

Poznámka: VMware nyní podporuje Non VMware SD-WAN Site typu Obecný směrovač IKEv2 (VPN podle směrování) (Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)) a Obecný směrovač IKEv1 (VPN podle směrování) (Generic IKEv1 Router (Route Based VPN)) z Edge. To umožní Edge vytvořit tunelové propojení IPsec pro datové centrum AWS nebo datové centrum Azure. V současnosti VMware ověřuje pouze podporu tunelu IPSec pro datacentra AWS a Azure.

Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge:

Procedura

 1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  Otevře se obrazovka Služby (Services).
 2. V oblasti Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) klikněte na tlačítko Nový (New).
  Zobrazí se dialogové okno Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge(Non SD-WAN Destinations via Edge).
 3. Do textového pole Název služby (Service Name) zadejte název Non VMware SD-WAN Site.
 4. Z rozevírací nabídky Typ služby (Service Type) vyberte jako typ tunelového propojení IPsec možnost Obecný směrovač IKEv2 (VPN podle směrování) (Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)) nebo Obecný směrovač IKEv1 (VPN podle směrování) (Generic IKEv1 Router (Route Based VPN)).
 5. Klikněte na tlačítko Další (Next).
  Non VMware SD-WAN Site je vytvořena.
  Poznámka: Pro podporu druhu datového centra typu Non VMware SD-WAN Site budete kromě připojení IPsec muset nakonfigurovat místní podsítě Non VMware SD-WAN Site v systému VMware.

Jak pokračovat dále