Tato část popisuje mechanismy používané k detekci a zamezení stavu Split-Brain v nasazení Edge za použití topologie vysoké dostupnosti.

Existují dva mechanismy pro detekci a zabránění stavu Split-Brain v nasazení s vysokou dostupností (kde jsou obě zařízení Edge s topologií vysoké dostupnosti aktivní).

První mechanismus zahrnuje odesílání prezenčního signálu vysílání vrstvy 2 mezi dvěma zařízeními Edge s topologií vysoké dostupnosti v případě ztráty linky prezenčního signálu vysoké dostupnosti mezi zařízeními. Z aktivního zařízení Edge je odeslán prezenční signál vysílání vrstvy 2 (EtherType 0x9999) na všechna rozhraní sítě WAN za účelem najít zařízení Edge v pohotovostním režimu v dané síti vysílání. Když zařízení Edge v pohotovostním režimu obdrží tento paket, interpretuje paket jako indikaci, že si má udržet aktuální stav v pohotovostním režimu. Tento mechanismus je používán starším nasazením s vysokou dostupností, kde obě zařízení Edge s vysokou dostupností mají své porty sítě WAN připojené ke stejnému přepínači vrstvy 2.

Druhý mechanismus používaný k detekci a zamezení podmínkám Split-Brain využívá primární bránu používanou zařízeními Edge s vysokou dostupností. Tento mechanismus je jediným způsobem, jak detekovat a zabránit podmínkám Split-Brain ve vylepšeném nasazení s vysokou dostupností, protože tato topologie nepřipojuje obě zařízení Edge s vysokou dostupností k přepínači vrstvy 2 pro odesílání.

Primární brána má již dříve existující připojení k aktivnímu zařízení Edge (VCE1). Za podmínky Split-Brain změní zařízení Edge v pohotovostním režimu (VCE2) stav na Aktivní a pokusí se o vytvoření tunelového propojení s primární bránou (VCG). Brána odešle zpět k zařízení Edge v pohotovostním režimu (VCE2) odezvu, která mu uděluje pokyn přejít do pohotovostního stavu, a nedovolí mu navázat tunelové propojení. Primární hlavní brána bude vždy mít tunelové propojení pouze s aktivním zařízením Edge.

Jakmile selže linka s vysokou dostupností, VCE2 se přesune do aktivního stavu a aktivuje porty LAN/WAN a pokusí se vytvořit tunely s primární bránou. Pokud má VCE1 stálr tunely, primární brána nařídí VCE2, aby se navrátilo do stavu v pohotovostním režimu, a VCE2 proto zablokuje své porty LAN. Zablokovaná zůstávají pouze rozhraní LAN (je-li kabel HA odpojený). Jak je znázorněno na následujícím obrázku, brána signalizuje zařízení VCE2, aby přešlo do stavu pohotovostního režimu. To logicky zamezí výskytu scénáře split-brain.

Poznámka: Převzetí služeb při selhání přechodu z aktivního do pohotovostního režimu ve scénáři Split-Brain není stejné jako normální převzetí služeb při selhání, kdy aktivní zařízení Edge přejde do stavu mimo provoz. Nápravné převzetí služeb při selhání ve scénáři Split-Brain může před uskutečněním konvergence trvat několik dalších milisekund/sekund.
Poznámka: Pokud při konfiguraci nastavení rozhraní WAN pro Edge vyberete možnost „PPPoE“ v poli „Typ adresy“ (Addressing Type), nemůže zařízení Edge odesílat pakety prezenčního signálu vysíláním z rozhraní WAN, které je nakonfigurováno jako „PPPoE“.